Bezpečnostní služba K Security, s.r.o.

Napište nám

krizkarel777@seznam.cz

Máte nějaký dotaz?

+ 420 774 935 019

Napište nám

krizkarel777@seznam.cz

Máte nějaký dotaz?

+ 420 774 935 019

Naše služby

Fyzická ostraha

Prioritou naší společnosti je ochrana majetku zákazníka, minimalizace rizika vzniku škody na jeho majetku, ochrana jeho života a zdraví. V této oblasti nabízíme ostrahu veškerých bytových i nebytových objektů, skladů, stavenišť a jiných prostor. Je zabezpečena bezúhonnými, vyškolenými a uniformovanými strážnými. Činnosti strážných jsou řízeny směrnicí pro výkon strážní služby, kterou vypracujeme pro každý objekt zvlášť a po konzultaci se zákazníkem tak, aby byly plně v souladu s jeho zájmy a v maximální efektivitě.

Pro správnou činnost a zpětnou kontrolu výkonu strážní služby slouží elektronický obchůzkový systém. Tento systém přesně eviduje čas a pořadí v jakém strážný provádí obchůzky. Zákazník má možnost vyžádat si počítačové výpisy z obchůzkového systému, aby se sám přesvědčil o kvalitě výkonu služby strážného. Zavedení a instalaci obchůzkového systému na každém námi střeženém objektu provádí naše firma na vlastní náklady.

Základní činnosti při fyzické ostraze:

• provádění ostrahy areálu pochůzkovou činností
• zabránění neoprávněnému vstupu cizích osob a vjezdu cizích vozidel do střeženého objektu
• kontrola oprávněnosti pohybu osob ve střeženém objektu
• kontrola oprávněnosti vynášení nebo vyvážení materiálu
• evidence pohybu vozidel a osob
• recepční a informační služby, zabezpečení klíčového režimu
• protipožární preventivní činnost
• obsluha a monitoring EZS, EPS, CCTV …
• další činnosti dle požadavků zákazníka

Automatizovaná ostraha

K Security, s.r.o. se v rámci automatizované ostrahy zabývá montáží, servisem a údržbou kamerových a elektronických zabezpečovacích systémů k zajištění bezpečnosti jak v rodinných domech, areálech ale i v jiných prostranstvích.

Do automatizované ostrahy spadá:

• bezpečnostní analýza
• montáž vhodného kamerového systému
• montáž elektronického zabezpečovacího systému
• elektronická ostraha
• výjezd hlídky na místo narušení
• předání informací zákazníkovi o bezpečnostní situaci

Správa a údržba nemovitostí

Naše společnost se kromě bezpečnostních služeb zabývá taky správou a údržbou nemovitostí. V této oblasti poskytujeme komplexní služby v rámci správy a údržby budov, areálů, kanceláří a jiných prostor. Naši zaměstnanci jsou trestně bezúhonní a po dohodě se zákazníkem procházejí proškolením k vykonávání úklidových prací na konkrétním smluvním místě zákazníka.

Základní činnosti při správě a údržbě nemovitostí:

• sečení travnatých ploch
• úklid venkovních prostor areálů
• kompletní úklid kanceláří a výrobních prostor
• mytí oken
• ostatní práce související se správou a údržbou nemovitostí

Další služby

• dočasné zastoupení Vašich strážných, či vrátných v pracovní neschopnosti, nebo při personálních potížích
• kontroly Vašich zaměstnanců v době pracovní neschopnosti

Výhody spolupráce s bezpečnostní službou K Security, s.r.o.:

• snížení personální agendy
• odstranění nákladů na proškolování, vedení a výstroj vrátných
• úbytek starostí při nahrazování vrátných v pracovní neschopnosti a na dovolených
• profesionalizace činností ostrahy majetku a doprovodných činností
• předání odpovědnosti za ostrahu Vašeho majetku profesionální firmě